תמונת כניסה

הודעה בקשר לרישום הצהרונים בבתי הספר:
הרישום לצהרונים לשנה"ל הבאה תשע"ח בבתי הספר טרם נפתח.
זאת עקב רפורמת המחירים בצהרונים של משרד החינוך והאוצר.
ברגע שנקבל הנחיות לגבי המחירים החדשים - נחדש את הרישום.
עמכם הסליחה.